by Joe Jamieson

Een stage in het buitenland biedt medische studenten de ideale gelegenheid om meer kennis en praktische ervaring op te doen en heel wat verschillende aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. Sommige van deze aandoeningen ben je ongetwijfeld thuis al tegengekomen, maar kunnen zich in verder gevorderde stadia voordoen in het ontwikkelingsland van keuze. Verder zal je ook meer zeldzame en ongewone ziekten behandelen die je nooit eerder gezien hebt.

In dit artikel wordt gekeken naar de meest voorkomende ziekten en aandoeningen op iedere stage bestemming van Work the World, en de factoren die ertoe bijdragen dat ze zich hier vaker voordoen. Zo weet je wat te verwachten, en kan je beter voorbereiden op je medische stage in het buitenland. Bovendien zorgt een betere kennis van het medisch landschap ervoor dat je realistische en haalbare doelstellingen kan bepalen, ongeacht de stage bestemming van keuze.

SRI LANKA

Blog Images

Sri Lanka wordt gekenmerkt door een hoge levensverwachting, een hoge alfabetiseringsgraad, gratis gezondheidszorg en gratis onderwijs, wat zeldzaam is voor een ontwikkelingsland. Vooral op het vlak van de gezondheidszorg heeft Sri Lanka het voorbije decennium enorm veel vooruitgang geboekt.

Desalniettemin komen aandoeningen zoals tuberculose, griep en longontstekingen wel vaak voor, en ook tropische infectieziekten zoals malaria en chikungunya zijn in Sri Lanka een groot risico. Net zoals malaria is chikungunya een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus overgedragen door muggen. De symptomen van chikungunya verschillen echter wel van de symptomen na infectie met malaria. Zo ervaren slachtoffers van een infectie met het chikungunyavirus hevige spier- en gewrichtspijn en is er geen specifieke behandeling voor de ziekte, enkel pijnbestrijding. Indien de ziekte niet behandeld wordt, kan een voorovergebogen houding ontstaan bij de patiënt.

Chikungunya zal je heel waarschijnlijk tegenkomen tijdens je medische stage in ons partnerziekenhuis in Sri Lanka. Je zult er de kans hebben om te observeren en mogelijks ook de lokale specialisten te assisteren bij de bestrijding van gewrichtspijn met behulp van antipyretica, de toediening van analgetica en vloeistoffen. Kortom, tijdens je medische stage zal je werken in omstandigheden met beperkte middelen, waardoor je unieke kennis en vaardigheden zal opdoen die je onderscheiden van je medestudenten die thuisblijven.

Andere veel voorkomende klinische problemen in het landelijke Sri Lanka zijn pogingen tot zelfdoding of opzettelijke zelfverwonding. Hoewel het percentage van geslaagde pogingen een dalende trend vertoont sinds 1995, is het aantal ziekenhuisopnames voor niet-fatale pogingen tot zelfdoding of zelfvergiftiging de voorbije jaren constant toegenomen (BMC Public Health). Een groot aantal slachtoffers gebruikt farmaceutische geneesmiddelen of verdelgingsmiddelen als gif. Het zelfdodingscijfer is bovendien vooral hoog onder jonge mensen, hetgeen deels verklaard kan worden door een hogere opleiding, de dagelijkse realiteit van leven in armoede en de beperkte beschikbaarheid van middelen.

In een kwalitatieve studie met slachtoffers van zelfvergiftiging heeft een academisch ziekenhuis in Sri Lanka een veelheid aan motieven blootgelegd, zoals het onvermogen om schaamte, angst en emotionele pijn te verdragen, tot fysieke pijn en woede (BMC Public Health).

Het is dus heel waarschijnlijk dat je tijdens je medische stage in Sri Lanka patiënten zal tegenkomen met suïcidale gedachten of gedragingen. Daarom is een goed begrip van de alomtegenwoordigheid van zelfdoding in dit land en een duidelijk inzicht in de culturele druk als oorzaak voor zelfdoding en zelfverwonding van enorm belang om je voor te bereiden op je klinische stage.

Een niet-overdraagbare aandoening die frequent voorkomt in Sri Lanka is astma. De aandoening is zo vaak voorkomend dat Sri Lanka aangegeven is als een van de landen met de hoogste prevalentie volgens het GAN (Global Astma Network). Niet heel onverwachts aangezien het aantal astmapatiënten in de afgelopen tien jaar met 50% is toegenomen. Ook al is astma een multifactoriële ziekte, het toenemende aantal gevallen van longziekte wordt vaak toegeschreven aan luchtvervuiling, irriterende stoffen en de blootstelling aan tabaksrook. Je zal bijgevolg heel wat volwassenen patiënten met astma tegenkomen tijdens een stage in de polikliniek van onze partnerziekenhuis in Sri Lanka. Verder zal je ook de kans krijgen om te assisteren bij het voorschrijven van de geschikte geneesmiddelen en het opstellen van behandelingsplannen.

Tijdens een medische stage in Sri Lanka zal je heel wat verschillende medische aandoeningen tegenkomen, waarvan een groot aantal in verder gevorderde stadia dan je thuis gewend bent. Maar geloof ons niet alleen op ons woord: lees hieronder de reviews van studenten en professionals tijdens hun medische stage in ons partnerziekenhuis in Sri Lanka:

'Mijn vier weken in Kandy waren een unieke ervaring vol hoogtepunten, van de jonge pediatrische patiënten die elke morgen voor me glimlachten, tot het moment waarop ik mocht aanschouwen hoe een cardiothoracale chirurg een kloppend hart in zijn vertrouwde handen hield’ - Edward Spraggon, Geneeskunde, Kandy.

‘Een bezoek aan de operatiekamer mag je absoluut niet missen tijdens je verblijf in Sri Lanka! […] Apparatuur wordt verpakt in materiaal, medicijnen worden bewaard in jampotjes en verschillende operaties vinden tegelijkertijd plaats in dezelfde operatieruimte – en dit terwijl de volgende patiënten in een wachtrij van ziekenhuisbedden liggen en alles zien gebeuren’ Rebecca Mccauley, Geneeskunde, Kandy.

DE FILIPIJNEN

Blog Images

Voor de proactieve medische student biedt een stage in het buitenland de ideale mogelijkheid om naast de behandeling van een aantal ongewone aandoeningen ook in meer vertrouwde omstandigheden te werken. De grootste uitdaging is hier de sociale, culturele en economische context waarin je ziekten en aandoeningen zal behandelen tijdens je medische stage in de Filipijnen.

Volgens een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ischemische hartziekte de voornaamste doodsoorzaak in de Filipijnen, op de voet gevolgd door beroertes. Ondanks dat je waarschijnlijk bekend bent met dit soort aandoeningen, zal het aantal gevallen dat je in de Filipijnen tegenkomt toch heel wat groter zijn dan je gewend bent.

Het aantal dodelijke gevallen van ischemische hartziekte is in de afgelopen tien jaar enorm toegenomen over de gehele bevolking. Dit kan toegeschreven worden aan de verandering van eetgewoonten onder de Filipijnse bevolking als gevolg van de toenemende urbanisering en de aanpassing naar westerse normen. Zo zijn populaire fastfoodketens en frisdrankfabrikanten sterk aan het investeren in de nationale markten, hetgeen naast het exponentiële aantal gevallen van tandbederf (ongeveer 87.4% van de huidige bevolking leidt aan deze infectieziekte), ook het toenemende aantal hoge bloeddruk en hart-gerelateerde ziekten kan verklaren.

Een klinische stage in de Filipijnen is dus ongetwijfeld een unieke ervaring omwille van het type medische gevallen dat je zal behandelen, evenals de beperkte middelen waarover specialisten beschikken om de behandelingen uit te voeren. Oud-student Ammar vertelt over zijn stage-ervaring met Work the World in de Filippijnen:

‘Het is een ervaring die ik nooit zal vergeten; een unieke kans om te groeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak en mijn kijk op het leven te verrijken. Zo ben ik uitdagingen aangegaan die ik nooit dacht aan te kunnen, heb ik mijn angsten overwonnen, en heb ik geleerd om mij op korte periode aan te passen aan een nieuwe omgeving. Ik kan deze stage-ervaring met Work the World dus zeker aanraden aan andere medische studenten’Amaar Marefi, Geneeskunde, de Filipijnen.

NEPAL

Blog Images

Over de laatste tien jaar daalde het aantal gevallen van moedersterfte, luchtweginfecties en diarreeziekten in Nepal aanzienlijk. De meest bedreigende ziekten onder de huidige bevolking zijn infectieziekten zoals tuberculose, tyfus, knokkelkoorts, gele koorts en hepatitis. Dit is grotendeels te wijten aan stilstaand of vervuild water, en het vochtige klimaat in Nepal, hetgeen een gunstige omgeving kan creëren voor insecten die deze ziekten dragen.

Verder kom je minder besmettelijke ziekten zoals Leptospirose tegen, een aandoening die wordt overgedragen door de bacteriën die leven in de nieren van knaagdieren. “Tijdens een overstroming kunnen deze bacteriën zich mengen met water en in het lichaam binnendringen via sneden op de voeten. Werkers op het platteland zijn het meest vatbaar voor de ziekte aangezien zij vaak op blote voeten rondlopen”, zegt Dr Bastola, een arts uit Nepal (The Himalayan Times). Dit soort medische gevallen zal je zonder twijfel helpen om de gezondheidzorg in een breder perspectief te plaatsen. 

Tenslotte zal je tijdens je stage in Nepal ongetwijfeld gevallen van nierziekte aantreffen. Door de introductie van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw zijn waterbronnen besmet geraakt, hetgeen tot een toename van het aantal patiënten met nierziekten heeft geleid. Dit is grotendeels te wijten aan het gebrek aan opleiding onder de landelijke boeren, die zich vaak niet bewust zijn van bepaalde soorten pesticide, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen of de gevaren van blootstelling aan deze chemische middelen voor de gezondheid en het milieu (JAE).

“Hoewel chemische controle van belang is voor veel boeren, negeren ze vaak onze aanbevelingen door het gebruik van schadelijke en dure bestrijdingsmiddelen”, bevestigt Bharat Prasad Upadhyay, een ambtenaar van de afdeling Gewasbescherming in Nepal (IPS).

Het diagnosticeren en behandelen van zulke aandoeningen biedt gegarandeerd een unieke ervaring tijdens je klinische stage in Nepal, een fantastische kans om je medische kennis en vaardigheden verder te verdiepen. Dit zijn de ervaringen van oud-studenten tijdens hun medische stage in Kathmandu:

‘Zoals verwacht waren de omstandigheden die minder vaak voorkomen in Australië dominant in Nepal. Het meest opvallende was tuberculose. Ondanks dat tuberculose zich vaak voordoet op bepaalde plaatsen in het noorden van Queensland, is de ziekte veel minder voorkomend in de Gold Coast. In Nepal heerst een sterke overtuiging dat iedereen ten minste een latente tuberculose infectie heeft, waardoor er over het algemeen maar weinig voorzorgsmaatregelen genomen worden om de verspreiding ervan te voorkomen. Zelfs werkers in de gezondheidszorg zijn hiervan overtuigd. Het was opmerkelijk dat alle buitenlandse medische stagiaires steeds hun mondkapjes droegen terwijl ze zaalvisite liepen, terwijl het Nepalese personeel zonder enige bescherming rondliep’ - Progga Sasha, Kathmandu.

‘Zowel het werken in een lokaal ziekenhuis als het bezoek aan een Ayurveda ziekenhuis heeft voor unieke ervaringen gezorgd tijdens mijn stage in Nepal. Zo had ik de kans om het contrast tussen de allopathische en homeopathische geneeskunde van dichtbij te observeren, hetgeen mij een beter beeld gaf van de uitdagingen waarmee de traditionele en niet-traditionele gezondheidsprofessionals zoal geconfronteerd worden.’ - David Dao, Kathmandu.

TANZANIA

Blog Images

Net als in de meeste Afrikaanse landen is hiv/aids ook een enorme prioriteit voor gezondheidsprofessionals in Tanzania. Ongeveer 1,2 miljoen van de Tanzaniaanse bevolking van 15 jaar of ouder leeft met het virus, dit is meer dan 5% van de volwassene bevolking in Tanzania (vergelijkbaar met ongeveer 0,2% van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk) (OUR AFRICA). Dit zet enorme druk op de gezondheidszorg in Tanzania, terwijl het tekort aan beschikbare middelen ook nog eens voor complicaties zorgt bij de behandeling van hiv-positieve patiënten.

De hoge prevalentie van hiv/aids in Tanzania is voor een deel te wijten aan het gebrek aan preventieve seksuele opvoeding, armoede en genderongelijkheid. Vrouwen zijn over het algemeen jonger wanneer ze besmet raken, omdat ze vaker oudere partners hebben en op jongere leeftijd huwen. (Avert). Het is voor hen ook vaak moeilijker om te onderhandelen over veilige seks als gevolg van de doordringende genderongelijkheid.

Je zal als medische student dus heel waarschijnlijk hiv-positieve (toekomstige) moeders behandelen tijdens je stage in Tanzania. Je leert er hoe hiv kan overgedragen worden van moeder op kind: tijdens de zwangerschap, gedurende de bevalling en met de borstvoeding. Daarnaast kan je ook observeren bij een behandeling met antiretrovirale geneesmiddelen, hetgeen het risico van overdracht van hiv van moeder op kind met tot wel 40% kan verminderen (Avert).

Een buitenlandse stage in dit gedeelte van Afrika is de ideale mogelijkheid om als ambitieuze student nauwer samen te werken met hiv-patiënten, meer te leren over de diagnostiek, de behandelingen en het voorkomen van de ziekte met beperkte middelen. Indien je kiest voor een medische stage in Dar es Salaam, raden we aan om zeker ook ervaring op de doen op de Interne Medische Afdeling van ons partnerziekenhuis. Hier vormen malaria, hiv en cholera zo’n 75% van alle gevallen.

‘Veelvoorkomende aandoeningen waren hiv, malaria, tuberculose en tyfus. Zulke gevallen had ik nog nooit eerder gezien tijdens mijn medische ervaring in het Verenigd Koninkrijk. Het was interessant om te observeren bij deze aandoeningen en de behandelingen van dichtbij te volgen in een omgeving met beperkte middelen en een tekort aan ziekenhuispersoneel’. – James  Knox, Tanzania.

GHANA

Blog Images

Een medische stage in Ghana is ongetwijfeld een uitdagende ervaring omwille van de verscheidenheid en de ernst van de gevallen die je er zal tegenkomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komen de meest prevalente ziekten in Ghana endemisch voor in grote delen van subtropisch Afrika, met name: cholera, tyfus, longtuberculose, miltvuur, kinkhoest, tetanus, hepatitis, trachoom, malaria, hiv en schistosomiasis.

Malaria is zonder twijfel een van de meest voorkomende ziekten in Ghana. Volgens UNICEF is malaria de oorzaak voor zo goed als 25% van het aantal sterftegevallen in kinderen onder de vijf jaar. Er zijn heel wat verschillende factoren die bijdragen aan de prevalentie van malaria; in subtropisch Afrika wordt malaria heel efficiënt overgedragen door de belangrijkste malariamug, de Anopheles gambiae. En beperkte middelen dragen verder bij aan de ernst van de aandoening.

De meest voorkomende parasietsoort, de Plasmodium falciparum, is door haar ernstige, potentieel dodelijke complicaties de gevaarlijkste vorm van malaria. Malariaparasieten worden bovendien steeds meer resistent tegen medicijnen. Daarbovenop maakt het tekort aan middelen en de politieke instabiliteit in het land controleprogramma’s voor malaria haast onmogelijk (BestBrainz).

Malariagevallen observeren en behandelen biedt niet alleen een unieke kans om beter inzicht te verwerven in een totaal onbekende ziekte, maar je hebt ook de mogelijkheid om meer te leren over de manier waarop deze infectieziekte lokaal wordt behandeld. Bovendien leer je ook hoe groot de invloed van malaria wel is in Ghana, en hoe sterk deze aandoening het leven van de bevolking kan bepalen.

Een medische stage in Ghana is een verbazingwekkend ervaring voor zowel medische professionals als medische studenten:

‘Ik heb veel geleerd over malaria [...]. Voor mijn stage in Ghana had ik maar weinig klinische ervaring. Veel patiënten laten zich pas behandelen voor aandoeningen als ze zich al in een vergevorderd stadium bevinden. Het was dus vaak moeilijk om zulke zieke patiënten te moeten zien en een slechte prognose te moeten geven. Maar daarentegen was het ook een unieke kans om klinische symptomen te zien die je thuis nooit zou tegenkomen’ – Claire McGinn, Geneeskunde, Takoradi.

‘Tropische ziekten komen verontrustend vaak voor. Ook zoeken patiënten vaak pas hulp wanneer hun ziekte al in een vergevorderd stadium is. Je zult hier dingen zien die je in Australië simpelweg niet tegenkomt.’Jessica Murray, Geneeskunde, Takoradi.

‘Ik zag heel wat interessante gevallen, zoals slangenbeten, sikkelcelziekte, epilepsie, hiv, malaria, sepsis, hypertensie, diabetes, gastro-enteritis, botbreuken, urineretentie, elektrische brandwonden, gangreen, hernia’s, buikvliesontsteking, appendicitis, tuberculose, tyfus, vaatafsluiting, beenzweren, Kaposisarcoom en tetralogie van Fallot’ Melissa Fox, Takoradi.

WAT NU?

Een medische stage in het buitenland is ongetwijfeld de ideale gelegenheid om als student unieke vaardigheden te ontwikkelen, je horizon te verbreden, en je beter voor te bereiden op een carrière in de geneeskunde. De indrukwekkende diversiteit die je kan ervaren op iedere van onze bestemmingen zal je hopelijk kunnen overtuigen om een medische stage in het buitenland te lopen.

De indrukwekkende diversiteit die je kan ervaren op iedere van onze bestemmingen zal je hopelijk kunnen overtuigen om een medische stage in het buitenland te lopen

Zoek naar blogpost