Work the World vertegenwoordigt je privacy en is eraan toegewijd om je persoonlijke data te beschermen. Deze privacyverklaring informeert je over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke data als je onze website bezoekt (ongeacht de manier waarop je daar terecht gekomen bent) en vertelt je wat je privacy rechten zijn en hoe je beschermd wordt door de wet.

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van deze privacyverklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om je informatie te geven over hoe Work the World je persoonlijke data verzamelt en verwerkt door je gebruik van deze website, inclusief alle data die je mogelijk verschaft via deze website als je een dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Deze website is niet bestemd voor kinderen en we verzamelen niet bewust data die gerelateerd is aan kinderen.

Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring leest samen met enige andere privacy aankondiging of eerlijke verwerking kennisgeving die wij mogelijk ter beschikking stellen voor speciale gelegenheden als we persoonlijke data van je verzamelen of verwerken zodat je je er volledig van bewust bent hoe en waarom wij je data gebruiken. Deze privacyverklaring vult de andere verklaringen aan en is niet bedoeld om ze te overschrijven.

Controleur

Work the World Ltd is de controleur en verantwoordelijk voor je persoonlijke data (collectief aangeduid als “Work the World”, “we” “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring).

Contactinformatie

Onze volledige contactinformatie is:

 • Volledige naam van de rechtspersoon: Work the World Ltd.
 • Emailadres: [email protected]
 • Postadres: Work the World, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, BN3 2PJ, UK
 • Telefoonnummer: +44 1273 974634

Je hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de toeziende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft databeschermingskwesties (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter op prijs stellen om de kans te krijgen om je bezorgdheden te bespreken en behandelen voordat je contact opneemt met de ICO, dus graag in de eerste instantie contact opnemen met ons.

Wijzigingen in de beleidskennisgeving en je plicht om wijzigingen aan ons door te geven

De databeschermingswet in het Verenigd Koninkrijk verandert op 25 mei 2018 . Hoewel deze privacyverklaring de meeste van je rechten onder deze nieuwe wetten uiteenzet, is het mogelijk dat we nog niet kunnen reageren op sommige van je verzoeken (b.v. een verzoek voor de transfer van je persoonlijke data) tot na 25 mei 2018 omdat we nog bezig zijn om onze systemen klaar te maken voor sommige van deze veranderingen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke data die we van je hebben accuraat is en bijgewerkt. Stel ons er s.v.p van op de hoogte als je persoonlijke data verandert tijdens je relatie met ons.

Links naar derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derde partijen. Het is mogelijk dat derde partijen data van je verzamelen en die delen, als je op deze links klikt en de connecties mogelijk maakt. Wij hebben geen controle over deze websites van derde partijen en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Als je onze website verlaat, moedigen wij je aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die je bezoekt.

De data die we van je verzamelen

Persoonlijke data, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een individu waardoor die persoon geïdentificeerd kan worden. Het betreft niet de data waar de identiteit van verwijderd is (anonieme data).

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke data van je verzamelen, opslaan en overdragen wat we als volgt gegroepeerd hebben: -

 • Identiteitsdata omvattende voornaam, meisjesachternaam, achternaam, huwelijkse staat, titel, geboortedatum, geslacht
 • Professionele Data omvattende je kwalificaties en lidmaatschappen van professionele lichamen
 • Contactdata omvattende adres, email adressen en telefoonnummers voor jou, je referent en je contact in noodgevallen en wat de relatie is tot je referent/contact in geval van nood
 • Transactiedata omvattende details van diensten die je van ons afgenomen hebt
 • Technische Data omvattende internetprotocol (IP) adres, je inlogdata, type en versie, tijdzone instelling en locaties, browser plug-in types en versie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website
 • Profieldata omvattende details van de bestellingen die je gedaan hebt
 • Gebruiksdata omvattende informatie over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt
 • Marketing- en Communicatiedata omvattende je voorkeuren in het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en je voorkeuren voor communicatie

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Data zoals statistische of demografische data voor welk doeleinde dan ook. Geaggregeerde Data kan afgeleid zijn van je persoonlijke data maar wordt niet beschouwd als persoonlijke data volgens de wet omdat deze data je identiteit niet direct of indirect onthult. Bijvoorbeeld, we kunnen je Gebruiksdata verzamelen om het percentage van gebruikers te berekenen die toegang nemen tot een specifieke karakteristiek van de website. Hoewel, als we de Geaggregeerde Data met je persoonlijke data combineren of verbinden zodat je daardoor direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, behandelen we de gecombineerde data als persoonlijke data die gebruikt wordt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

In het geval dat je een dieetvoorschrift hebt of een gezondheidsbehoefte kunnen we ook de volgende speciale categorieën data verzamelen, opslaan en gebruiken: -

 • Informatie over je religieuze overtuigingen
 • Informatie over je gezondheid, inclusief medische condities

We verzamelen geen informatie over criminele veroordelingen en overtredingen.

Als je geen persoonlijke data opgeeft

In die gevallen waar we volgens de wet je persoonlijke data moeten verzamelen, of onder de voorwaarden van een contract dat we met je hebben, en je verzuimt die data op te geven na het verzoek daartoe, dan kunnen wij het contract wat we hebben of wat we aan willen gaan met jou, niet uitvoeren (bijvoorbeeld om diensten voor je uit te voeren). In dat geval moeten wij mogelijk een dienst die je van ons betrekt annuleren maar we zullen je op dat moment hiervan op de hoogte stellen als dit het geval is.

Hoe wordt je persoonlijke data verzameld?

We gebruiken verschillende methodes om data van je te verzamelen, inclusief door: -

 • Directe interacties – het kan zijn dat je ons je Identiteit, Contact- en Speciale Categorieën data geeft door het invullen van formulieren of door correspondentie met ons per brief, telefoon, email of op andere wijze. Dit is inclusief persoonlijke data die je geeft als je: -
  • Onze diensten aanvraagt;
  • Verzoekt dat marketing naar je toe gestuurd wordt;
  • Meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • Ons feedback geeft
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties – Als je een interactie aangaat op onze website, kunnen wij automatisch Technische Data verzamelen van je apparatuur, surfgewoontes en -patronen. We verzamelen deze persoonlijke data door het gebruik van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën. Neem s.v.p. een kijkje op ons cookie beleid op https://www.worktheworld.nl/cookie-policy voor meer details
 • Derde partijen of openbare beschikbare bronnen – We kunnen persoonlijke data van jou ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen zoals onderstaand is uiteengezet:  
  • Identiteit, Contact en Professionele Data (en informatie over je lidmaatschap en/of kwalificaties) van elk professioneel lichaam waarvan je deel uitmaakt
  • Identiteit, Contact en Professionele Data (en informatie over je lidmaatschap en/of kwalificaties) van elk instituut waar je gestudeerd hebt of waar je op het moment aan studeert
  • Contact, Financiële en Transactie Data van voorzieners van technische, betaling- en afleverservices zoals PayPal die gebaseerd zijn binnen de EU

Hoe gebruiken we je persoonlijke data

We zullen je persoonlijke data alleen gebruiken als dat toegestaan is volgens de wet. Meestal zullen we je persoonlijke data gebruiken onder de navolgende omstandigheden:

 • Als we het contract uit moeten voeren wat we aangaan of wat we al aangegaan zijn met jou. Dit betekent het verwerken van je data waar dit nodig is voor de uitvoering van het contract waar je deel aan neemt of om stappen te ondernemen op jouw verzoek voordat we zulk een contract aangaan
 • Als het nodig is voor je legitieme belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten die belangen niet overschrijven. Dit betekent het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om het mogelijk te maken voor ons om je de best mogelijke service/product te leveren en de beste en meest zekere ervaring. Wij verzekeren er ons van dat we in enig potentieel impact op jou (zowel positief als negatief) en je rechten in overweging nemen en balanceren, voordat we je persoonlijke data verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken je persoonlijke data niet voor activiteiten waar onze belangen overschreven worden door de impact op jou (tenzij we je toestemming hebben of op andere wijze wettelijk verplicht zijn of dat het wettelijk toegestaan is). Je kunt verdere informatie verkrijgen over hoe we onze legitieme belangen afwegen tegen enig potentieel impact op jou voor wat betreft specifieke activiteiten door contact op te nemen met ons
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting. Dit betekent het verwerken van je persoonlijke data waar het nodig is om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verplichting waar we aan onderworpen zijn

Over het algemeen zijn wij niet afhankelijk van toestemming als een wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke data, behalve dan in relatie tot het versturen van directe marketingcommunicaties van derde partijen naar jou via email of tekstbericht. Je hebt het recht om je toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met ons.

Doeleinden waarvoor we je persoonlijke data zullen gebruiken

Onderstaand hebben we uiteengezet, in tabelvorm, een beschrijving van alle manieren waarop we van plan zijn om je persoonlijke data te gebruiken, en op welke wettelijke bases we die gebaseerd hebben om te doen. We hebben ook geïdentificeerd wat onze wettelijke belangen zijn waar dat van toepassing is.

Let wel dat we je persoonlijke data mogelijk verwerken op meer dan één wettelijke basis, afhankelijk van het specifieke doel waar we je persoonlijke data voor gebruiken. Neem s.v.p. contact op met ons als je meer details nodig hebt over de specifieke legale gronden waar we op vertrouwen om je persoonlijke data te verwerken als er meer dan één reden aangegeven is in de onderstaande tabel. 

Doel/Activiteit

Type data

Legale basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

Om je in te schrijven als een nieuwe klant

a) dentiteit je persoonlijke data

b) Contact

c) Professioneel

Uitvoering van een contract met jou

Om je bestelling te verwerken en af te leveren inclusief: -

a) Betalingen, vergoedingen en onkosten beheren

b) Collecteren en innen van geld wat aan ons verschuldigd is

a) Identiteit

b) Contact

c) Financieel

d) Transactie

e) Marketing & Communicatie

a) Uitvoering van een contract met jou

b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)

Om onze relatie met jou te beheren wat ook inhoudt: -

a) Je op de hoogte brengen van veranderingen aan onze voorwaarden of ons privacy beleid

b) Je vragen om feedback te geven of om aan een enquête deel te nemen

a) Identiteit

b) Contact

c)  Profiel

d) Marketing & Communicatie

a) Uitvoering van een contract met jou

b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze records bij te houden en om te onderzoeken hoe onze klanten onze producten/services gebruiken

Om het mogelijk te maken voor jou om deel te nemen aan een prijsuitreiking, wedstrijd of om een enquête in te vullen

a) Identiteit

b) Contact

c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing & Communicatie

a) Uitvoering van een contract met jou

b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe onze klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen en om ons bedrijf te doen groeien)

Om ons bedrijf en deze website te administreren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, het testen ervan, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van data) 

a) Identiteit

b) Contact

 1. c) Technisch

a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, provisie van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groep-reconstructie oefening)

b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om relevante website content en advertenties aan jou te leveren en de effectiviteit van de reclame die we je sturen te meten en te begrijpen

a) Identiteit

b) Contact

c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing & Communicatie

Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen, ons bedrijf te groeien en onze marketingstrategie te informeren)

Data-analyse gebruiken om onze website, producten/services, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

a) Technisch

b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om het type klant te definiëren voor onze producten en services, om onze website updatet te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om voorstellen en recommandaties te doen aan jou over goederen of services die van belang kunnen zijn voor jou

a) Identiteit

b) Contact

c) Technisch

d) Gebruik

e) Profiel

f) Professioneel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/services te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Hoe we bijzonder gevoelige persoonlijke informatie gebruiken

“Speciale categorieën” van bijzonder gevoelige persoonlijke informatie vereisen een hogere mate van bescherming. In het geval dat je deze informatie aan ons geeft, hebben wij verdere rechtvaardiging nodig voor het verzamelen, opslaan en het gebruik van dit soort persoonlijke informatie. We hebben een passend beleidsdocument en bescherming in plaats waarvan we wettelijk verplicht zijn om die te onderhouden als we zulke data verwerken. We kunnen mogelijk speciale categorieën van persoonlijke informatie verwerken met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Je dient je ervan bewust te zijn dat dit niet een voorwaarde is van het contract met ons dat je toestemt met elk verzoek tot toestemming van ons.

Wat minder voorkomt is dat het mogelijk is dat we dit soort informatie verwerken wanneer het nodig is in verband met legale aanspraken of waar het nodig is om je belangen te beschermen (of de belangen van iemand anders) en je bent niet in staat om je toestemming te verlenen, of in het geval dat je de informatie al openbaar bekend gemaakt hebt.

Onze verplichtingen

We zullen je bijzonder gevoelige informatie gebruiken op de volgende manieren:

 • We zullen informatie gebruiken die gerelateerd is aan gezondheid en medische condities om voorzieningen te treffen voor je gezondheid en/of medische behoeften
 • We zullen informatie gebruiken van je religieuze overtuigingen om je te voorzien van mogelijke speciale dieetvereisten die je hebt

Reclame Aanbiedingen

We kunnen je Identiteits-, Contact-, Technische, Gebruiks- en Profieldata gebruiken om een overzicht te vormen van wat wij denken dat je nodig kunt hebben of wilt hebben, of wat interessant kan zijn voor jou. Dit is hoe we bepalen welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor jou (we noemen dit marketing).

Je zult marketingcommunicaties ontvangen van ons als je informatie verzocht hebt van ons of diensten gekocht hebt van ons of als je ons je gegevens verstrekt hebt toen je meedeed aan een wedstrijd of je geregistreerd hebt voor een aanbieding en, in elk geval, dat je je niet hebt afgemeld om die marketing te ontvangen.

Marketing van derde partijen

We zullen je uitdrukkelijke aanmelding toestemming verkrijgen voordat we je persoonlijke data delen met welk bedrijf dan ook buiten de Work the World groep of bedrijven voor marketing doeleinden.

Afmelden

Je kunt ons of derde partijen te allen tijde vragen om op te houden met het sturen van marketing berichten naar jou door contact met ons op te nemen op elk moment. Wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van deze marketing berichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke data die wij verkregen hebben als het resultaat van een aankoop van een dienst, een dienstervaring of andere transacties.

Cookies

Je kunt je browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om je een waarschuwing te geven als websites cookies aanbrengen of toegang krijgen tot cookies. Als je deze cookies buiten werking stelt of weigert, let er dan wel op dat sommige onderdelen van deze website niet toegankelijk zullen zijn of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, kijk op https://www.worktheworld.nl/cookie-policy.

Verandering van doel

We zullen je persoonlijke data alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we het verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijze overwegen dat we het voor een andere reden moeten gebruiken en die reden stemt overeen met het originele doel. Als je graag uitleg hebt over hoe het verwerken voor het nieuwe doeleinde overeenkomt met het originele doeleinde, neem dan contact op met ons.

Als we je persoonlijke data moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde, zullen we je ervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen op grond waarvan wij dat mogen doen.

Let wel dat het mogelijk is dat wij je persoonlijke data kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming, in naleving van de bovenstaande regels, als dit voorgeschreven wordt of toegestaan is door de wet.

Onthulling van je persoonlijke data

Het is mogelijk dat we je persoonlijke data delen met de partijen die onderstaand uiteengezet zijn voor de doelen die onderstaand uiteengezet zijn in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

Externe Derde Partijen

 • Dienstverleners dienstdoende als verwerkers gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk die IT-diensten en systeemadministratiediensten verlenen
 • Professionele adviseurs die werken als verwerkers of gezamenlijke controleurs, inclusief advocaten, bankiers, controleurs en verzekeraars die gebaseerd zijn in het Verenigd Koninkrijk en die advies-, bank-, wettelijke, verzekerings-, en accountingdiensten verlenen
 • HM Revenue & Customs, regulateurs en ander autoriteiten die dienstdoen als verwerkers of gezamenlijke controleurs in het Verenigd Koninkrijk die rapportage- of verwerkingsactiviteiten vereisen in bepaalde omstandigheden
 • De instituten waar je je stage gaat lopen
 • Het instituut waar je studeert of waar je hebt gestudeerd
 • Dienstverleners die dienstdoen als verwerkers gebaseerd buiten de EEA die onze accommodatie verlenen in het gastland van je stage
 • Derde partijen aan wie we verkozen hebben te verkopen, overdragen, of samen te smelten, enig onderdeel van ons bedrijf of onze bezittingen. Het is ook mogelijk dat wij gaan proberen andere bedrijven te verwerven of met hen samen te gaan. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf dan mogen de nieuwe eigenaren je persoonlijke data op dezelfde manier gebruiken als is uiteengezet in deze privacyverklaring

We vereisen dat alle derde partijen de veiligheid van je persoonlijke data respecteren en het behandelen overeenkomstig de wet. We staan niet toe aan onze derde partij leveranciers om je persoonlijke data te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan ze alleen toe om je persoonlijke data te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenkomst met onze instructies.

Internationale transfers

Veel van onze externe derde partijen zijn gebaseerd buiten het Europees Economisch Gebied (European Economic Area) (EEA) dus de verwerking van je persoonlijke data houdt in dat de data overgezet wordt naar buiten de EEA.

Afhankelijk van waar je stageplek zich bevindt, zullen we de persoonlijke informatie die we van je verzameld hebben doorsturen naar de navolgende lnden buiten de EU om ons contract met je uit te kunnen voeren:-

 • Ghana
 • Nepal
 • De Filipijnen
 • Sri Lanka
 • Tanzania
 • Vietnam

Van deze landen wordt niet aangenomen dat ze een voldoend beschermingsniveau verlenen om je persoonlijke informatie te beschermen dus je persoonlijke informatie kan gevaar lopen als je ervoor kiest om stage te lopen in een van deze landen. Het is ons echter toegestaan om je persoonlijke data naar deze landen te sturen als de transfer noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.

Neem s.v.p. contact op met ons als je meer informatie wilt hebben over het specifieke mechanisme wat gebruikt wordt door ons als we je persoonlijke data overbrengen, naar buiten de EEA.

Databeveiliging

We hebben de geschikte beveiligingsmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat je persoonlijke data per ongeluk verloren raakt, gebruikt wordt of dat er toegang tot verkregen wordt op een onbevoegde manier, dat het veranderd of openbaar gemaakt wordt. Bovendien limiteren wij de toegang tot je persoonlijke data tot alleen die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen wiens zaak het is om ervan op de hoogte te zijn. Zij zullen je persoonlijke data alleen verwerken op onze instructies en ze zijn onderhevig aan een vertrouwelijkheidsplicht.

We hebben procedures ingesteld om enige verdachte breuk in persoonlijke data te kunnen aanpakken en zullen jou en elke van toepassing zijnde regulateur van een breuk op de hoogte stellen wanneer we volgens de wet verplicht zijn om dat te doen.

Databehoud

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonlijke data?

We zullen je persoonlijke data alleen behouden voor de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen waar we het voor verzameld hebben, inclusief teneinde aan elke wettelijke, accounting, of rapportage vereisten tegemoet te komen.

Teneinde de geschikte behoud periode voor persoonlijke data te bepalen, bekijken we de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonlijke data, het potentiele schaderisico door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van je persoonlijke data, de doeleinden waarvoor we je persoonlijke data verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kun je ons vragen om je data te verwijderen: zie onderstaand ‘verzoek tot verwijdering’ voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen we je persoonlijke data anoniem maken (zodat het niet meer met jou geassocieerd kan worden) voor doeleinden van onderzoek of statistieken in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder je daar verder van op de hoogte te stellen.

Je wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heb je rechten onder databeschermingswetten gerelateerd aan je persoonlijke data. Graag op de onderstaande links klikken om meer te weten te komen over deze rechten:

 • Verzoek toegang tot je persoonlijke data (algemeen bekend als een "data onderwerp toegangsverzoek"). Dit maakt het mogelijk voor je om een kopie te ontvangen van de persoonlijke data die we hebben van je en om na te kijken of we het legaal verwerken
 • Verzoek correctie van de persoonlijke data die we van je hebben. Dit maakt het mogelijk voor je om enige incomplete of foute data die we van je hebben te corrigeren, hoewel we de juistheid van de nieuwe data die je levert mogelijk moeten verifiëren
 • Verzoek uitwissing van je persoonlijke data. Dit maakt het mogelijk voor je om ons te vragen je persoonlijke data te verwijderen of uit te wissen als er geen goede reden is voor ons om door te gaan met de verwerking hiervan. Je hebt ook het recht om ons te vragen om je persoonlijke data te wissen of te verwijderen als je met succes gebruikt hebt gemaakt van je recht om te protesteren tegen de verwerking (zie onderstaand), in het geval dat we je informatie onrechtmatig verwerkt hebben of als we vereist waren om je persoonlijke data te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Let wel dat we echter niet altijd aan je verzoek van uitwissing kunnen voldoen vanwege specifieke wettelijke redenen waar je van op de hoogte gebracht zult worden ten tijde van je verzoek
 • Bezwaar tot het verwerken van je persoonlijke data in het geval dat we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er een omstandigheid is in je persoonlijke situatie die je ertoe zet om bezwaar te hebben tegen de verwerking op basis hiervan als je vindt dat dit een impact heeft op je fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht van bezwaar als we je persoonlijke data verwerken voor directe marketing doeleinden. In sommige gevallen is het mogelijk dat we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om je informatie te verwerken die je rechten en vrijheden overstijgen
 • Verzoek restrictie van verwerking van je persoonlijke data. Dit maakt het mogelijk voor je om ons te vragen de verwerking van je persoonlijke data op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als je wilt dat wij de correctheid van de data vaststellen; (b) in het geval dat ons gebruik van de data onwettig is maar je wilt niet dat wij het wissen; (c) in het geval dat je wilt dat wij de data behouden zelfs als wij dat niet meer vereisen omdat jij het nodig hebt om wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je data maar wij moeten verifiëren of we de doorslaggevende wettelijke gronden hebben om het te gebruiken
 • Verzoek de transfer van je persoonlijke data naar jou of naar een derde partij. We zullen jou, of een derde partij naar jouw keuze, voorzien van je persoonlijke data in een gestructureerd, algemeen gebruikt, leesbaar door een machine formaat. Let wel dat dit recht alleen toepasbaar is op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons oorspronkelijk toestemming hebt gegeven dat we het mochten gebruiken en in het geval we de informatie hebben gebruikt om een contract met je aan te gaan
 • Intrekken van toestemming te allen tijde in het geval dat we afhankelijk zijn van toestemming om je persoonlijke data te verwerken. Hoewel, dit heeft geen effect op de legaliteit van enige verwerking die uitgevoerd is voordat je je toestemming intrekt. Als je je toestemming intrekt, is het mogelijk dat we je bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. In dit geval zullen we je dat laten weten op het moment dat je je toestemming intrekt

Als je gebruik wilt maken van enige van deze rechten zoals hierboven uiteengezet, neem dan contact op met ons.

Je hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot je persoonlijke data (of om enige van je andere rechten uit te voeren). Hoewel het wel mogelijk is dat we een redelijk honorarium rekenen als je verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Het is ook mogelijk dat we weigeren om aan je verzoek te voldoen in deze omstandigheden.

Wat we mogelijk nodig hebben van jou

We hebben mogelijk specifieke informatie van je nodig om ons te helpen je identiteit te bevestigen en om je recht tot toegang van je persoonlijke data te verzekeren (of om enig van je andere rechten uit te voeren). Dit is een beveiligingsmaatregel om er zeker van te zijn dat persoonlijke data niet geopenbaard wordt aan een andere persoon die geen recht heeft om die te ontvangen. Het is ook mogelijk dat we contact opnemen met jou om verdere informatie te vragen wat gerelateerd is aan je verzoek om ons antwoord te bespoedigen.

Beperkte responstijd

We proberen om alle legitieme verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Soms duurt het langer dan een maand, vooral als je verzoek bijzonder complex is of als je meerdere verzoeken hebt. In dat geval zullen we je dat doorgeven en je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.