by Work the World

Zijn medische stages in het buitenland nog steeds een optionele aanvulling op je academische graad, of zijn ze uitgegroeid tot een noodzaak om je in de voorhoede te kunnen plaatsen van een steeds sterker concurrerende en globaliserende markt?

Deze blog gaat over wat er gebeurt tijdens geneeskunde stages in het buitenland, de voordelen die je ten deel vallen en bijzondere vaardigheden die je gedurende het proces leert.

EEN OPEN BLIK

Case Studies - Saskia van Ool

Door getuige te zijn van de wijze waarop ontwikkelingslanden hun medische zorg regelen, worden de visies die je in het westen hebt opgedaan uitgedaagd – ongeacht of je het eeuwenoude gebruik van kruidenremedies observeert in Sri Lanka of het leven in een plattelands kliniek bij de Masai.

Daarbij zul je steeds dankbaarder worden voor alles waar je thuis toegang toe hebt en je ontwikkelt een nieuw soort empathie voor culturen die minder bedeeld zijn. Door het werken in deze ziekenhuizen en het omarmen van de waarden van je gastcultuur – vooral op een klinisch niveau, zul je jezelf uitdagen en verder ontwikkelen op professioneel gebied.

‘My placement in Nepal was definitely eye-opening. I became much more appreciative of the basic care we believe all people are entitled to, regardless of their pay. I feel so privileged to have been able to experience the Nepalese culture, and see how society viewed medicine and the human body’ - Progga Saha 

‘My surgical rotation was the first that I had experienced and I found it endlessly fascinating. I was constantly probing the surgeons, anesthetists, nurses and technicians about everything.’ – Edward Spraggon

EEN NETWERK AAN CONTACTEN

Morris Helen

Tijdens je buitenland stage ontmoet je talloze verschillende personen; van de studenten en onze medewerkers waarmee je samenwoont, tot de patiënten en specialisten in het ziekenhuis.

Je leert niet alleen te praten met mensen uit alle lagen van de bevolking (waarover later meer), maar de ervaringen die je met hen opdoet, zullen je je hele leven bijblijven. De vrienden waarmee je samenwoont en werkt in het Work the World huis, zullen de basis vormen of bijdragen aan jouw internationale netwerk van professionals.

‘Two other midwives and myself became very close as we were working with each other every day. There was so much to take in, with almost everything being different from what we were used to at home. You just have to accept what you see — some of which will be great, like the resourcefulness of staff, and some of which will be quite upsetting. Talking about this after work really helped me to process every day and take the experience as it came, a day at a time.’ –  Ellenia Tumini

COMMUNICATIE

Kiezen voor een buitenlandstage betekent kiezen voor het verkennen van een taalbarrière, vooral wat betreft patiëntencontact. Je zult merken dat je non verbale en interpersoonlijke vaardigheden met sprongen vooruit zal gaan wanneer je communiceert met patiënten die een andere taal spreken, zeker wanneer je een aantal simpele klinische zinnen leert in de taal van je gastland.

‘I have learnt so much from my medical placement with Work the World and there are many things that I will take away from this experience. I feel more confident in myself to see patients from different walks of life and the language barrier has been tough but has also enabled me to think outside the box when communicating with the patients’. – Kalaichelvy Manoharan

‘Just being present and talking to them - we knew the words for ‘breathe’ etc - made a difference, and the women really bounced off of that. We weren't saying much, we were literally just present and rubbing their backs every now and again, which relaxed them in a way they were not used to.’ – Ellenia Tumini

‘Patients do not need words in order to be comforted; body language can be enough. Don’t be afraid to be proactive and involved; everyone is human regardless of cultural and language differences!’Tasha Patel

ZELFVERTROUWEN

Blog Images

Je hoeft als student niet te blaken van zelfvertrouwen om een buitenland stage te kunnen doen, want dat wat je nog niet weet of kunt, leer je daar wel. Je zult met ondersteuning van ons team en je medestudenten een nieuwe moed aanspreken in deze toch veelal onbekende omgeving.

‘Working in the General Medicine Department in the hospital was a priceless experience. I was quite nervous on my first day on the wards, as I did not know what to expect and how different it would be compared to Ireland or Malaysia. I learned the most during ward rounds as the doctors made me feel like a part of the team. We discussed the management of the patients together and they really valued any input I provided, which built my confidence and knowledge while I was there.’ – Nurzakiah Mohd Zaki

HET CV

PLACEMENT

We hoeven je niet uit te leggen dat een medische stage in het buitenland indrukwekkend staat op je cv. Jouw cv onderscheidt zich gegarandeerd van die van studenten die thuis stagelopen. Potentiële werkgevers weten bij het zien van je cv precies wat het inhoudt om een buitenlandstage te hebben gedaan, de vaardigheden die je er hebt geleerd en het soort arts dat je wilt zijn.

Een van onze voormalige reizigers, die nu bij een grote wereldwijd opererende liefdadigheidszorginstelling in Zuid-Afrika werkt, zegt hierover het volgende:

“Een stage in het buitenland staat als een teken van duurzaamheid, vindingrijkheid en cross-culturele bekwaamheid op je cv.

Het toont aan dat je dingen hebt gezien en ervaren die in de westerse wereld niet voorkomen. Het laat zien dat je problemen hebt opgelost en voor ethische vraagstukken hebt gestaan die thuis als vanzelfsprekend worden gezien. Het laat zien dat je iets hebt verworven wat weinig anderen hebben. Work the World bereidt je op talloze manieren voor op het worden van een betere arts en een betere burger voor onze wereld – en werkgevers weten dit.”John Brevetti

De vele voordelen zullen keer op keer zichtbaar worden tijdens een Geneeskunde stage in het buitenland.

Als je inmiddels al hier op de pagina bent beland, ben je klaar om de eerste stap te zetten naar een stage in het buitenland. Lees meer over onze Geneeskunde stage in het buitenland, of bel ons op 0800 026 0061 om alle mogelijkheden te bespreken.

Zoek naar blogpost